Velkommen endring av skatteregler for gründerinvesteringer.

SGN SKIS AS er et av de første norske selskapene som benytter seg av regjeringens skatteendring. Endringen betyr 24% fradrag på gründerinvesteringer opp til kr 500.000 med noen bestemte vilkår. 

Forutsatt at lovforslaget går igjennom på stortinget vil enkeltpersoner som investerer i gründerselskap kunne få 24% skattefradrag inneværende år. Dette kommer godt med for bedrifter som SGN SKIS AS. 

«Hittil har vi brukt mye ressurser på å bygge norsk distribusjon, men vi vil øke volumet ytterligere gjennom en internasjonalisering. Derfor tyr vi til crowdfunding, og her kommer lovendringen godt med» sier Erling Grøstad, daglig leder i SGN SKIS. Det finst mange små selskap med vekstambisjoner, og disse må kjempe om kapitalen blant et fåtall investorer. Crowdfunding tetter dette gapet, og trenden begynner nå å bli omfavnet av norske oppstartsselskap som ser etter vekstkapital. 

«Vi tilbyr investoren en utvidet pakke. Gjennom en investering får en tilgang til produkttesting, aktiviteter og rabatter. Skattefradrag på 24% på toppen bidrar nå til at incentivet for denne typen investering burde være sterkt» sier Tore Frimanslund. Skatteregelen er et etterlengtet tiltak som vil senke risikoterskelen for investeringer i oppstartsselskap. Samtidig ønsker SGN å tilknytte seg mennesker som brenner for skikjøring, og ønsker å delta i ambisjonen utover landegrensene. 

 

SGN SKIS AS

 

Tore Frimanslund
Grunnlegger
957 96 518
tore@sgnskis.com

Erling Grøstad
Daglig leder
902 19 011
erling@sgnskis.com