Det Norske Skiutvalg

Det Norske Skiutvalg's brosjyre for vinteren 2016 er nå tilgjengelig. 

Om "Det Norske Skiutvalg":

På 1900 tallet var det over 100 skifabrikker i Norge og vi har stått i fare for å miste noe av den stolte skibyggerkunnskapen vi har tatt med oss i generasjoner. Nå er Norske skimerker på full fremmarsj og det dukker stadig opp nye aktører somønsker å videreføre den skikulturen vi hadde i forrige århundre, gjennom nye og innovative produkter. Vi er derfor en gruppe små skimerker som har samlet oss for sammen å møte markedet og dele kunnskap knytt til skiproduksjon og konstruksjon.